" Електроремонт- Девня" ООД

Създадена през 1998г. фирма „Електроремонт Девня” ООД е правоприемник на елктроремонтния цех на РМЗ към ДФ „Полихим” Девня. Цех с дългогодишен опит и традиции в областта на ремонта на ел. машини за ниско и високо напрежение.Виж повече