Клиенти

Наши дългогодишни клиенти са фирми като:

- „Агрополихим” АД гр.Девня;
- „Девня Цимент” АД гр.Девня;
- „ В и К Варна” ООД гр. Варна.

Дружеството е сертифицирано по ISO 9001:2000 от „Germanisher Lloyd Certification” GmbH Hamburg през 2006 г., а през 2010 г. По ISO 9001:2008.