За нас

Създадена през 1998г. фирма „Електроремонт Девня” ООД е правоприемник на елктроремонтния цех на РМЗ към ДФ „Полихим” Девня. Цех с дългогодишен опит и традиции в областта на ремонта на ел. машини за ниско и високо напрежение.

Материално-техническата база на фирмата се намира в гр. Девня – Промишлена зона. Разполага със сграда с площ 2340 м2 оборудвана с:

- Намотъчни машини;
- Машини за макетиране на секции за високоволтови електродвигатели с ръчен и автоматичен режим на работа;
- Хидравлична преса тип „МР300-1000” за изработка на гилзова изолация от термореактивни слюденитови материали с автоматично управление и контрол на режима;
- Металорежещи машини;
- Лакопропитъчно отделение;
- Пещи за изпичане на лакови покрития;
- Подемни съоръжения – два мостови крана с товароподемност 5 и 12,5 t.
- Изпитвателна станция разполагаща с регулатор на напрежение от 20V до 800V и извод 6 kV.
- Баланс машина „ Шенк” до 4 тона;

Извършва електрически и механичен ремонт на всички видове електрически машини.

- Електромагнитни изпитания и пренареждане на магнитопровод;
- Възстановяване лагерни шийки и лагерни гнезда;
- Изработване на нов вал;
- Цялостна подмяна намотки на статор и ротор до 3000 kW;

Наши дългогодишни клиенти са фирми като:

- „Агрополихим” АД гр.Девня;
- „Девня Цимент” АД гр.Девня;
- „ В и К Варна” ООД гр. Варна.

Дружеството е сертифицирано по ISO 9001:2000 от „Germanisher Lloyd Certification” GmbH Hamburg през 2006 г., а през 2010 г. По ISO 9001:2008.